Verleng je lidmaatschap

Voordelen lidkaart

Korting bij The Room
WhatsAppgroep
Alle wedstrijden LIVE te volgen
Korting bij evenementen
Aanwerving nieuw lid
Aanwerven van nieuwe leden door bestuursleden of leden van de club krijgen voortaan bij elk aangesloten en betalend nieuw lid eenmalig een vergoeding van 10 euro per door hun aangeworven lid.
Bedankt voor het vertrouwen